ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α' ΓΥΡΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Image
Παλαιοκώμη - Ψυχικό (4-1)

Ιωνικός - ΠΟΣ 2000 (1-1)
Μεσολακκιά - Ελαιώνας (7-0)
Ν. Σκοπός - Επτάμυλοι (3-0)
Πανσουλιακός - Βαλτοτόπι: (4-1)
Νιγρίτα Β' - Ν. Μπάφρα (1-3)

Image
Επτάμυλοι - Παλαιοκώμη (3-7)

Μεσολακιά - Ιωνικός (4-0)
ΠΟΣ 2000 - Ν. Σκοπός (1-0)
Ελαιώνας - Εμμ. Παπάς (0-8)
Ψυχικό - Νιγρίτα Β' (5-0)
Βαλτοτόπι - Ν. Μπάφρα (2-1)

Image
Παλαιοκώμη - ΠΟΣ 2000 (3-0)

Ιωνικός - Ν. Σκοπός (1-0)
Εμμ. Παπάς - Μεσολακκιά (1-2)
Πανσουλιακός - Ελαιώνας (4-1)
Νιγρίτα Β' - Επτάμυλοι (5-0)
Βαλτοτόπι - Ψυχικό (2-3)

Image
Ν. Σκοπός - Παλαιοκώμη (0-6)

Εμμ. Παπάς - Ιωνικός (5-1)
Μεσολακκιά - Πανσουλιακός (2-2)
ΠΟΣ 2000 - Νιγρίτα Β' (2-0)
Ελαιώνας - Ν. Μπάφρα (1-3)
Επτάμυλοι - Βαλτοτόπι (0-7)

Image
Ιωνικός - Παλαιοκώμη (2-4)

Πανσουλιακός - Εμμ. Παπάς (0-2)
Νιγρίτα Β' - Ν. Σκοπός (0-2)
Ν. Μπάφρα - Μεσολακκιά (1-0)
Βαλτοτόπι - ΠΟΣ 2000 (2-1)
Ψυχικό - Ελαιώνας (2-1)

Image
Παλαιοκώμη - Νιγρίτα Β' (1-0)

Πανσουλιακός - Ιωνικός (1-1)
Εμμ. Παπάς - Ν. Μπάφρα (4-0)
Ν. Σκοπός - Βαλτοτόπι (0-3)
Μεσολακκιά - Ψυχικό (1-3)
Ελαιώνας - Επτάμυλοι (5-2)

Image
Βαλτοτόπι - Παλαιοκώμη (1-1)

Ιωνικός - Νιγρίτα Β' (8-1)
Ν. Μπάφρα - Πανσουλιακός (2-2)
Ψυχικό - Εμμ. Παπάς (0-3)
Επτάμυλοι - Μεσολακκιά (1-4)
Ελαιώνας - ΠΟΣ 2000 (0-1)

Image
Παλαιοκώμη - Οινούσα (ΡΕΠΟ)

Ν. Μπάφρα - Ιωνικός (3-3)
Νιγρίτα Β' - Βαλτοτόπι (0-5)
Πανσουλιακός - Ψυχικό (1-1)
Εμμ. Παπάς - Επτάμυλοι (5-0)
Ν. Σκοπός - Ελαιώνας (1-1)
Μεσολακκιά - ΠΟΣ 2000 (4-0)

Image
Ελαιώνας - Παλαιοκώμη (1-3)

Ιωνικός - Βαλτοτόπι (2-2)
Ψυχικό - Ν. Μπάφρα (1-1)
Επτάμυλοι - Πανσουλιακός (0-7)
ΠΟΣ 2000 - Εμμ. Παπάς (0-3)
Ν. Σκοπός - Μεσολακκιά (0-5)

Image
Παλαιοκώμη - Μεσολακκιά (3-3)

Ψυχικό - Ιωνικός (5-1)
Ν. Μπάφρα - Επτάμυλοι (4-0)
Νιγρίτα Β' - Ελαιώνας (1-2)
Πανσουλιακός - ΠΟΣ 2000 (3-0)
Εμμ. Παπάς - Ν. Σκοπός (8-1)

Image
Παλαιοκώμη - Εμμ. Παπάς (1-1)

Επτάμυλοι - Ψυχικό (1-3)
Ελαιώνας - Βαλτοτόπι (0-0)
ΠΟΣ 2000 - Ν. Μπάφρα (0-2)
Μεσολακκιά - Νιγρίτα Β' (3-1)
Ν. Σκοπός - Πανσουλιακός (1-4)

Image
Πανσουλιακός - Παλαιοκώμη (2-1)

Επτάμυλοι - Ιωνικός (1-4)
Ψυχικό - ΠΟΣ 2000 (4-2)
Βαλτοτόπι - Μεσολακκιά (1-0)
Ν. Μπάφρα - Ν. Σκοπός (2-2)
Νιγρίτα Β' - Εμμ. Παπάς (1-2)

Image
Παλαιοκώμη - Ν. Μπάφρα (2-0)

Ιωνικός - Ελαιώνας (2-2)
ΠΟΣ 2000 - Επτάμυλοι (4-0)
Ν. Σκοπός - Ψυχικό (3-0)
Εμμ. Παπάς - Βαλτοτόπι (0-0)
Νιγρίτα Β' - Πανσουλιακός (1-3)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΓΥΡΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Image
Ψυχικό - Παλαιοκώμη (0-1)

ΠΟΣ 2000 - Ιωνικός (1-1)
Ελαιώνας - Μεσολακκιά (0-1)
Επτάμυλοι - Ν. Σκοπός (1-5)
Βαλτοτόπι - Πανσουλιακός (1-1)
Ν. Μπάφρα - Νιγρίτα Β' (5-3)

Image
Παλαιοκώμη - Επτάμυλοι (4-1)

Ιωνικός - Μεσολακκιά (1-6)
Ν. Σκοπός - ΠΟΣ 2000 (1-3)
Εμμ. Παπάς - Ελαιώνας (7-0)
Νιγρίτα Β' - Ψυχικό (0-2)
Ν. Μπάφρα - Βαλτοτόπι (1-2)

Image
ΠΟΣ 2000 - Παλαιοκώμη (1-3)

Ν. Σκοπός - Ιωνικός (3-0)
Μεσολακκιά - Εμμ. Παπάς (4-0)
Ελαιώνας - Πανσουλιακός (0-2)
Επτάμυλοι - Νιγρίτα Β' (0-2)
Ψυχικό - Βαλτοτόπι (0-3)

Image
Παλαιοκώμη - Ν. Σκοπός (7-0)

Ιωνικός - Εμμ. Παπάς (1-4)
Πανσουλιακός - Μεσολακκιά (1-0)
Νιγρίτα Β' - ΠΟΣ 2000 (1-1)
Ν. Μπάφρα - Ελαιώνας (4-2)
Βαλτοτόπι -  Επτάμυλοι (3-0)

Image
Παλαιοκώμη - Ιωνικός

Εμμ. Παπάς - Πανσουλιακός
Ν. Σκοπός - Νιγρίτα Β'
Μεσολακκιά - Ν. Μπάφρα
ΠΟΣ 2000 - Βαλτοτόπι
Ελαιώνας - Ψυχικό
Επτάμυλοι - Οινούσα

Image
Νιγρίτα Β' - Παλαιοκώμη

Ιωνικός - Πανσουλιακός
Ν. Μπάφρα - Εμμ. Παπάς
Βαλτοτόπι - Ν. Σκοπός
Ψυχικό - Μεσολακκιά
Οινούσα - ΠΟΣ 2000
Επτάμυλοι - Ελαιώνας

Image
Παλαιοκώμη - Βαλτοτόπι

Νιγρίτα Β' - Ιωνικός
Πανσουλιακός - Ν. Μπάφρα
Εμμ. Παπάς - Ψυχικό
Ν. Σκοπός - Οινούσα
Μεσολακκιά - Επτάμυλοι
ΠΟΣ 2000 - Ελαιώνας

Image
Οινούσα - Παλαιοκώμη

Ιωνικός - Ν. Μπάφρα
Βαλτοτόπι - Νιγρίτα Β'
Ψυχικό - Πανσουλιακός
Επτάμυλοι - Εμμ. Παπάς
Ελαιώνας - Ν. Σκόπος
ΠΟΣ 2000 - Μεσολακκιά

Image
Παλαιοκώμη - Ελαιώνας

Βαλτοτόπι - Ιωνικός
Ν. Μπάφρα - Ψυχικό
Νιγρίτα Β' - Οινούσα
Πανσουλιακός - Επτάμυλοι
Εμμ. Παπάς - ΠΟΣ 2000
Μεσολακκιά - Ν. Σκοπός

Image
Μεσολακκιά - Παλαιοκώμη

Ιωνικός - Ψυχικό
Οινούσα - Βαλτοτόπι
Επτάμυλοι - Ν. Μπάφρα
Ελαιώνας - Νιγρίτα Β'
ΠΟΣ 2000 - Πανσουλιακός
Ν. Σκοπός - Εμμ. Παπάς

Image
Εμμ. Παπάς - Παλαιοκώμη

Οινούσα - Ιωνικός
Ψυχικό - Επτάμυλοι
Βαλτοτόπι - Ελαιώνας
Ν. Μπάφρα - ΠΟΣ 2000
Νιγρίτα Β' - Μεσολακκιά
Πανσουλιακός - Ν. Σκοπός

Image
Παλαιοκώμη - Πανσουλιακός

Ιωνικός - Επτάμυλοι
Ελαιώνας - Οινούσα
ΠΟΣ 2000 - Ψυχικό
Μεσολακκιά - Βαλτοτόπι
Ν. Σκοπός - Ν. Μπάφρα
Εμμ. Παπάς - Νιγρίτα Β'

Image
Ν. Μπάφρα - Παλαιοκώμη

Ελαιώνας - Ιωνικός
Επτάμυλοι - ΠΟΣ 2000
Οινούσα - Μεσολακκιά
Ψυωικό - Ν. Σκοπός
Βαλτοτόπι - Εμμ. Παπάς
Πανσουλιακός - Νιγρίτα Β'