ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α' ΓΥΡΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Image
Σκούταρι - Παλαιοκώμη (2-1)

Άνω Μητρούσι - Νιγρίτα 2018 (2-2)
Μεσολακκιά - Νέα Ζίχνη (1-1)
Εμμ. Παπάς - Νεοχώρι (1-2)
Χρυσό - Θύελλα (0-1)

Image
Παλαιοκώμη - Θύελλα (1-3)

Νιγρίτα 2018 - Εμμ. Παπάς (2-0)
Μεσολακκιά - Άνω Μητρούσι (1-8)
Νεοχώρι - Χρυσό (0-1)
Νέα Ζίχνη - Σκούταρι (2-3)

Image
Παλαιοκώμι - Νεοχώρι

Άνω Μητρούσι - Εμμ. Παπάς
Σκούταρι - Μεσολακκιά
Χρυσό - Νιγρίτα 2018
Θύελλα - Νέα Ζίχνη

Image
Νιγρίτα 2018 - Παλαιοκώμη

Μεσολακκιά - Θύελλα
Εμμ. Παπάς - Χρυσό
Σκούταρι - Άνω Μητρούσι
Νέα Ζίχνη - Νεοχώρι

Image
Παλαιοκώμη - Εμμ. Παπάς

Άνω Μητρούσι - Χρυσό
Νιγρίτα 2018 - Νέα Ζίχνη
Θύελλα - Σκούταρι
Νεοχώρι - Μεσολακκιά

Image
Χρυσό - Παλαιοκώμη

Μεσολακκιά - Νιγρίτα 2018
Εμμ. Παπάς - Νέα Ζίχνη
Σκούταρι - Νεοχώρι
Θύελλα - Άνω Μητρούσι

Image
Παλαιοκώμη - Άνω Μητρούσι

Νιγρίτα 2018 - Σκούταρι
Εμμ. Παπάς - Μεσολακκιά
Νεοχώρι - Θύελλα
Νέα Ζίχνη - Χρυσό

Image
Νέα Ζίχνη - Παλαιοκώμη

Άνω Μητρούσι - Νεοχώρι
Σκούταρι - Εμμ. Παπάς
Χρυσό - Μεσολακκιά
Θύελλα - Νιγρίτα 2018

Image
Μεσολακκιά - Παλαιοκώμη

Άνω Μητρούσι - Νέα Ζίχνη
Εμμ. Παπάς - Θύελλα
Χρυσό - Σκούταρι
Νεοχώρι - Νιγρίτα 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΓΥΡΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Image
Παλαιοκώμη - Σκούταρι

Νιγρίτα 2018 - Άνω Μητρούσι
Νέα Ζίχνη - Μεσολακκιά
Νεοχώρι - Εμμ. Παπάς
Θύελλα - Χρυσό

Image
Θύελλα - Παλαιοκώμη

Εμμ. Παπάς - Νιγρίτα 2018
Άνω Μητρούσι - Μεσολακκιά
Χρυσό - Νεοχώρι
Σκούταρι - Νέα Ζίχνη

Image
Νεοχώρι - Παλαιοκώμη

Εμμ. Παπάς - Άνω Μητρούσι
Μεσολακκιά - Σκούταρι
Νιγρίτα 2018 - Χρυσό
Νέα Ζίχνη - Θύελλα

Image
Παλαιοκώμη - Νιγρίτα 2018

Θύελλα - Μεσολακκιά
Χρυσό - Εμμ. Παπάς
Άνω Μητρούσι - Σκούταρι
Νεοχώρι - Νέα Ζίχνη

Image
Εμμ. Παπάς - Παλαιοκώμη

Χρυσό - Άνω Μητρούσι
Νέα Ζίχνη - Νιγρίτα 2018
Σκούταρι - Θύελλα
Μεσολακκιά - Νεοχώρι

Image
Παλαιοκώμη - Χρυσό

Νιγρίτα 2018 - Μεσολακκιά
Νέα Ζίχνη - Εμμ. Παπάς
Νεοχώρι - Σκούταρι
Άνω Μητρούσι - Θύελλα

Image
Άνω Μητρούσι - Παλαιοκώμη

Σκούταρι - Νιγρίτα 2018
Μεσολακκιά - Εμμ. Παπάς
Θύελλα - Νεοχώρι
Χρυσό - Νέα Ζίχνη

Image
Παλαιοκώμη - Νέα Ζίχνη

Νεοχώρι - Άνω Μητρούσι
Εμμ. Παπάς - Σκούταρι
Μεσολακκιά - Χρυσό
Νιγρίτα 2018 - Θύελλα

Image
Παλαιοκώμη - Μεσολακκιά

Νέα Ζίχνη - Άνω Μητρούσι
Θύελλα - Εμμ. Παπάς
Σκούταρι - Χρυσό
Νιγρίτα 2018 - Νεοχώρι