ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α' ΓΥΡΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Image
Σκούταρι - Παλαιοκώμη (2-1)

Άνω Μητρούσι - Νιγρίτα 2018 (2-2)
Μεσολακκιά - Νέα Ζίχνη (1-1)
Εμμ. Παπάς - Νεοχώρι (1-2)
Χρυσό - Θύελλα (0-1)

Image
Παλαιοκώμη - Θύελλα (1-3)

Νιγρίτα 2018 - Εμμ. Παπάς (2-0)
Μεσολακκιά - Άνω Μητρούσι (1-8)
Νεοχώρι - Χρυσό (0-1)
Νέα Ζίχνη - Σκούταρι (2-3)

Image
Παλαιοκώμι - Νεοχώρι (0-2)

Άνω Μητρούσι - Εμμ. Παπάς (2-0)
Σκούταρι - Μεσολακκιά (3-1)
Χρυσό - Νιγρίτα 2018 (3-0)
Θύελλα - Νέα Ζίχνη (4-1)

Image
Νιγρίτα 2018 - Παλαιοκώμη (1-1)

Μεσολακκιά - Θύελλα (0-5)
Εμμ. Παπάς - Χρυσό (1-0)
Σκούταρι - Άνω Μητρούσι (0-1)
Νέα Ζίχνη - Νεοχώρι (0-3)

Image
Παλαιοκώμη - Εμμ. Παπάς (1-0)

Άνω Μητρούσι - Χρυσό (2-1)
Νιγρίτα 2018 - Νέα Ζίχνη (4-0)
Θύελλα - Σκούταρι (4-3)
Νεοχώρι - Μεσολακκιά (6-0)

Image
Χρυσό - Παλαιοκώμη (1-1)

Μεσολακκιά - Νιγρίτα 2018 (0-4)
Εμμ. Παπάς - Νέα Ζίχνη (2-1)
Σκούταρι - Νεοχώρι (2-4)
Θύελλα - Άνω Μητρούσι (1-1)

Image
Παλαιοκώμη - Άνω Μητρούσι (1-2)

Νιγρίτα 2018 - Σκούταρι (3-1)
Εμμ. Παπάς - Μεσολακκιά (3-1)
Νεοχώρι - Θύελλα (1-3)
Νέα Ζίχνη - Χρυσό (0-3)

Image
Νέα Ζίχνη - Παλαιοκώμη (0-2)

Άνω Μητρούσι - Νεοχώρι (0-3)
Σκούταρι - Εμμ. Παπάς (5-2)
Χρυσό - Μεσολακκιά (4-0)
Θύελλα - Νιγρίτα 2018 (4-1)

Image
Μεσολακκιά - Παλαιοκώμη (0-6)

Άνω Μητρούσι - Νέα Ζίχνη (2-1)
Εμμ. Παπάς - Θύελλα (2-3)
Χρυσό - Σκούταρι (0-1)
Νεοχώρι - Νιγρίτα 2018 (5-0)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΓΥΡΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Image
Παλαιοκώμη - Σκούταρι (3-2)

Νιγρίτα 2018 - Άνω Μητρούσι (0-1)
Νέα Ζίχνη - Μεσολακκιά (3-0)
Νεοχώρι - Εμμ. Παπάς (2-0)
Θύελλα - Χρυσό (1-2)

Image
Θύελλα - Παλαιοκώμη (3-1)

Εμμ. Παπάς - Νιγρίτα 2018 (1-1)
Άνω Μητρούσι - Μεσολακκιά (3-0)
Χρυσό - Νεοχώρι (1-0)
Σκούταρι - Νέα Ζίχνη (4-2)

Image
Νεοχώρι - Παλαιοκώμη

Εμμ. Παπάς - Άνω Μητρούσι
Μεσολακκιά - Σκούταρι
Νιγρίτα 2018 - Χρυσό
Νέα Ζίχνη - Θύελλα

Image
Παλαιοκώμη - Νιγρίτα 2018

Θύελλα - Μεσολακκιά
Χρυσό - Εμμ. Παπάς
Άνω Μητρούσι - Σκούταρι
Νεοχώρι - Νέα Ζίχνη

Image
Εμμ. Παπάς - Παλαιοκώμη

Χρυσό - Άνω Μητρούσι
Νέα Ζίχνη - Νιγρίτα 2018
Σκούταρι - Θύελλα
Μεσολακκιά - Νεοχώρι

Image
Παλαιοκώμη - Χρυσό

Νιγρίτα 2018 - Μεσολακκιά
Νέα Ζίχνη - Εμμ. Παπάς
Νεοχώρι - Σκούταρι
Άνω Μητρούσι - Θύελλα

Image
Άνω Μητρούσι - Παλαιοκώμη

Σκούταρι - Νιγρίτα 2018
Μεσολακκιά - Εμμ. Παπάς
Θύελλα - Νεοχώρι
Χρυσό - Νέα Ζίχνη

Image
Παλαιοκώμη - Νέα Ζίχνη

Νεοχώρι - Άνω Μητρούσι
Εμμ. Παπάς - Σκούταρι
Μεσολακκιά - Χρυσό
Νιγρίτα 2018 - Θύελλα

Image
Παλαιοκώμη - Μεσολακκιά

Νέα Ζίχνη - Άνω Μητρούσι
Θύελλα - Εμμ. Παπάς
Σκούταρι - Χρυσό
Νιγρίτα 2018 - Νεοχώρι